• Danh từ

    thang nhiệt độ thông dụng, trong đó điểm chuẩn dưới là điểm nóng chảy của nước đá và điểm chuẩn trên là điểm sôi của nước và một độ là bằng 1/100 của khoảng giữa hai điểm chuẩn đó (nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ này gọi là nhiệt độ Celsius, kí hiệu là oC, thí dụ, 37oC: 37o Celsius).
    Đồng nghĩa: thang nhiệt độ bách phân

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X