• Tính từ

  (Khẩu ngữ) (mắt) mở to, nhìn lâu không chớp
  mắt mở thao láo
  Đồng nghĩa: trao tráo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X