• Tính từ

    như thé (nhưng ý mức độ cao hơn)
    giọng the thé như xé vải

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X