• Động từ

  (Khẩu ngữ) làm hùa theo một cách thụ động, thiếu suy nghĩ riêng
  theo đuôi đám bạn xấu
  không chịu suy nghĩ, chỉ phát biểu theo đuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X