• Danh từ

  từng phần lớn của quyển sách (thường là sách cổ), trong thường gồm có nhiều chương
  sách Luận ngữ có cả thảy hai mươi thiên
  (Trang trọng) từ dùng để chỉ từng đơn vị bài viết hoặc tác phẩm có giá trị lớn
  thiên phóng sự
  một thiên tiểu thuyết nổi tiếng

  Động từ

  nghiêng về hoặc chú trọng quá mức về một phía hay một mặt nào đó trong nhận xét, đánh giá, hoạt động
  đội bóng có lối đá thiên về tấn công
  thiên về hình thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X