• Danh từ

    thiết bị cho phép hiện hình nội dung của thông tin trong máy tính (thường là một màn hình).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X