• Động từ

    (Từ cũ) (nhà vua) tổ chức buổi chầu để bàn việc triều chính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X