• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) ánh sáng đẹp; dùng để chỉ ngày mùa xuân
    "Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X