• Danh từ

    trạng thái một cơ quan nào đó trong cơ thể không thực hiện được đầy đủ chức năng như vốn có
    thiểu năng trí tuệ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X