• Danh từ

    hình thức thi bằng cách hỏi và trả lời bằng lời nói trực tiếp, không phải viết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X