• Động từ

  mất hết ý chí, không còn muốn theo đuổi việc đang làm vì gặp khó khăn, trở ngại
  thoái chí trước khó khăn
  Đồng nghĩa: nản chí, nản lòng, thối chí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X