• Danh từ

  như điều ước
  thoả ước hoà bình
  văn bản thoả thuận giữa các bên, có ghi rõ trách nhiệm và quyền lợi của từng bên
  kí thoả ước lao động tập thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X