• Tính từ

    (Từ cũ) lẻ tẻ, rời rạc, không liền cùng một lúc
    "Chim hôm thoi thót về rừng, Giá trà mi đã ngậm gương nửa vành." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X