• Tính từ

  có nhiều yếu tố hoặc điều kiện dễ dàng (để thực hiện việc gì)
  làm ăn khá thuận lợi
  hoàn cảnh thuận lợi
  Đồng nghĩa: thuận tiện
  Trái nghĩa: bất lợi

  Danh từ

  yếu tố hoặc điều kiện dễ dàng, không gây khó khăn khi thực hiện việc gì
  gặp nhiều thuận lợi trong công việc
  Trái nghĩa: bất lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X