• Danh từ

  các thứ thuế (nói khái quát)
  thuế khoá phải công bằng, hợp lí
  Đồng nghĩa: thuế má

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X