• Danh từ

    thuế mà người kinh doanh phải nộp cho nhà nước để được phép kinh doanh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X