• Danh từ

    quân đội có nhiệm vụ hoạt động ở sông, biển.
    Đồng nghĩa: lính thuỷ, thuỷ binh, thuỷ sư

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X