• Động từ

  thu về lại cái trước đó đã đưa ra, đã cấp phát hoặc bị mất vào tay người khác
  thu hồi giấy phép kinh doanh
  khả năng thu hồi vốn chậm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X