• Tính từ

    (Từ cũ, Ít dùng) như thong dong
    "Trước sau bày hết sự lòng, Từ tạ thôi mới thung dung lên đàng." (CC)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X