• Danh từ

  hệ thống những tư tưởng, kiến giải về mặt lí luận trong một lĩnh vực khoa học
  thuyết tương đối của Albert Einstein
  Đồng nghĩa: học thuyết

  Động từ

  (Từ cũ, Ít dùng) giảng giải, dùng lí lẽ để phân tích nhằm làm người ta nghe theo
  thuyết giặc ra hàng
  (Khẩu ngữ) giảng giải toàn những lí lẽ suông, dài dòng
  thuyết một hồi về đạo đức
  Đồng nghĩa: thuyết giáo, thuyết lí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X