• Động từ

  trình bày, giảng giải về giáo lí, về đạo lí
  nhà sư thuyết giáo
  giảng giải với những lí luận dài dòng, xa thực tế (thường là về đạo đức), nhằm làm cho người ta nghe theo
  thuyết giáo về lối sống mới
  Đồng nghĩa: thuyết, thuyết lí, triết lí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X