• Danh từ

    thuyết tôn giáo cho rằng vũ trụ là do thần tạo ra, xếp đặt, điều khiển.
    Đồng nghĩa: hữu thần luận

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X