• Danh từ

    người chỉ huy cao nhất của một chiếc thuyền lớn hay một chiếc tàu thuỷ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X