• Động từ

  xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất
  tiêu chuẩn hoá chất lượng sản phẩm
  (Từ cũ) chuẩn hoá.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X