• Động từ

  sử dụng của cải vật chất để thoả mãn các nhu cầu của đời sống sinh hoạt hằng ngày
  sản phẩm tiêu dùng
  nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X