• Động từ

  (Ít dùng) trừ bỏ, làm cho bị tiêu diệt, bị mất hẳn
  tiêu trừ nạn mê tín dị đoan
  uống thuốc tiêu trừ chất độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X