• Động từ

  di chuyển thẳng về phía trước
  tiến thêm vài bước
  lúc tiến lúc lui
  Trái nghĩa: lui, lùi, thoái
  phát triển theo hướng đi lên, ngày càng cao hơn
  miền núi tiếp kịp miền xuôi
  một bước tiến vững chắc

  Động từ

  dâng phẩm vật, lễ vật lên vua hoặc thần thánh
  sản vật quý đem tiến vua
  vào chùa dâng hương tiến Phật
  tiến cử (nói tắt)
  tiến nhân tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X