• Động từ

  tiến đánh
  tiến công đồn địch
  mở đợt tiến công
  chặn các mũi tiến công
  Đồng nghĩa: tấn công
  hoạt động khắc phục khó khăn với khí thế mạnh mẽ, nhằm đạt mục đích nhất định
  tiến công vào nghèo nàn, lạc hậu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X