• Động từ

  liền theo sau, tạo thành sự liên tục trong thời gian
  chuyện nọ tiếp chuyện kia
  việc này để mai bàn tiếp
  tiếp bước cha anh
  Đồng nghĩa: nối, nối tiếp, tiếp tục
  (Phương ngữ) ghép
  tiếp cành
  tiếp cam với bưởi
  đưa thêm vào để cho có đủ, bảo đảm hoạt động được liên tục
  tiếp nước cho người bệnh
  tiếp máu
  được tiếp thêm sức mạnh
  gặp và chuyện trò (với người đến với mình)
  tiếp khách
  phòng tiếp dân
  Đồng nghĩa: tiếp chuyện, tiếp kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X