• Động từ

    chuyển đến để cung cấp lương thực và những thứ cần thiết
    tiếp tế lương thực cho vùng bị lũ lụt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X