• Động từ

  (Ít dùng) nhận về mình cái do người khác để lại, trao lại
  tiếp thu chiến lợi phẩm
  Đồng nghĩa: tiếp nhận
  tiếp nhận và biến thành nhận thức của mình
  không tiếp thu ý kiến phê bình
  tiếp thu những tư tưởng tiến bộ
  Đồng nghĩa: hấp thu, hấp thụ, tiếp thụ
  (cơ thể sinh vật) nhận được đặc tính nào đó trong đời sống cá thể, do tác động của hoàn cảnh sống chứ không phải là vốn có do di truyền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X