• Danh từ

    tiền lương biểu hiện bằng tiền mặt; phân biệt với tiền lương thực tế.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X