• Danh từ

  tiền dùng trong việc vay mượn, buôn bán, chi tiêu (nói khái quát)
  thu xếp tiền nong
  tính toán tiền nong cẩn thận
  Đồng nghĩa: tiền bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X