• Danh từ

  bài nghiên cứu nhỏ bàn về một vấn đề văn học, khoa học, chính trị, xã hội, v.v..
  bài viết nhỏ có tính chất bước đầu tập nghiên cứu
  hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X