• Động từ

  cắt bao quanh cho đứt hoặc tạo thành mặt xoay, mặt trụ, mặt xoắn ốc
  tiện tấm mía
  tiện gỗ
  "Cau non tiện chũm hạt đào, Trầu têm cánh phượng, rọc dao lưu cầu." (Cdao)

  Tính từ

  dễ dàng, thuận lợi cho công việc, không hoặc ít gặp phiền phức, khó khăn, trở ngại
  đun bếp ga tiện hơn bếp dầu
  có điện thoại để tiện liên lạc
  Trái nghĩa: bất tiện
  phải lẽ, hợp lẽ thông thường, dễ được chấp nhận
  việc để lâu e không tiện
  chuyện tế nhị, không tiện hỏi
  Trái nghĩa: bất tiện
  có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để kết hợp làm luôn việc gì đó
  tiện tay làm luôn một thể
  tiện đường thì vào thăm
  Đồng nghĩa: nhân thể, nhân tiện, tiện thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X