• Danh từ

  (Khẩu ngữ) máy thu sóng vô tuyến truyền hình
  cái ti vi màu
  loại ti vi 21 inch
  như vô tuyến truyền hình (ng1)
  chương trình ti vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X