• Danh từ

  điều được truyền đi, báo cho biết về sự việc, tình hình xảy ra
  nhận được tin nhà
  báo tin cho bạn
  Đồng nghĩa: tin tức
  (Khẩu ngữ) thông tin (ng2; nói tắt)
  quá trình xử lí tin

  Động từ

  (Khẩu ngữ) báo tin (nói tắt)
  tin về gia đình
  tin cho bạn bè

  Động từ

  có ý nghĩ cho là đúng sự thật, là có thật
  thấy tận mắt mới tin
  nửa tin nửa ngờ
  chuyện này thì có thể tin được
  Trái nghĩa: ngờ
  cho là thành thật
  tin ở lời hứa
  tin bợm mất bò (tng)
  Đồng nghĩa: tin tưởng
  đặt hoàn toàn hi vọng vào người nào hay cái gì đó
  tin vào sức mình
  tin ở bạn bè
  tin ở lớp trẻ
  Đồng nghĩa: tin cậy, tin tưởng.#
  nghĩ là rất có thể sẽ như vậy
  tôi tin rồi tình hình sẽ ổn
  tin là mình làm đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X