• Động từ

  tin ở ai hoặc ở cái gì đó một cách chắc chắn, có cơ sở
  tin tưởng bạn bè
  tin tưởng ở tương lai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X