• Danh từ

    (Từ cũ) quân tinh nhuệ
    "Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo về đóng chật một thành Lâm Tri." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X