• Danh từ

  tổng thể nói chung những ý nghĩ, tình cảm, v.v., những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người
  đời sống tinh thần
  giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần
  những thái độ, ý nghĩ định hướng cho hoạt động, quyết định hành động của con người (nói tổng quát)
  mất tinh thần
  giữ vững tinh thần
  chuẩn bị tinh thần
  sự quan tâm thường xuyên trên cơ sở những nhận thức nhất định
  tinh thần làm việc tốt
  có tinh thần trách nhiệm cao
  Đồng nghĩa: ý thức
  cái sâu sắc nhất, cốt yếu nhất của một nội dung nào đó
  tinh thần của bài thơ
  nắm vững tinh thần của nghị quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X