• Danh từ

    khoa học nghiên cứu các tinh thể và trạng thái kết tinh của vật chất
    nhà tinh thể học

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X