• Tính từ

  hoàn toàn đầy đủ các thành phần, không thiếu hụt, không mất mát
  toàn vẹn lãnh thổ
  Đồng nghĩa: vẹn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X