• Tính từ

  (Thông tục) khó nhọc, vất vả đến mức như không chịu đựng nổi
  đi được đến nơi thì cũng toé phở
  làm toé phở mới kịp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X