• Tính từ

  từ gợi tả tiếng như tiếng nước nhỏ nhanh, đều đều từ trên cao xuống
  nước nhỏ tong tong xuống chậu
  Đồng nghĩa: long tong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X