• Tính từ

  có nhiều đến mức như không chứa hết được mà phải để tràn bớt ra ngoài
  mương máng tràn trề nước
  lòng tràn trề hạnh phúc
  Đồng nghĩa: chứa chan, tràn đầy, tràn ngập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X