• ví lời lẽ rất dài dòng và lan man (tựa như nước ở sông dài, biển rộng)
    nói tràng giang đại hải
    Đồng nghĩa: dài dòng văn tự, trường giang đại hải

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X