• Danh từ

  chuỗi hạt dài người theo đạo Phật dùng lần từng hạt khi tụng kinh
  cổ đeo tràng hạt
  tay lần tràng hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X