• Động từ

    trách người nào đó, cho là phải chịu trách nhiệm về điều không hay, không tốt đã xảy ra
    lỗi do mình, còn trách cứ ai

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X