• Động từ

    trách người dưới bằng những lời nói nặng
    lên tiếng trách mắng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X