• Tính từ

  ngây ra, không thấy có một cử động, một phản ứng gì cả
  mặt trân ra, không hiểu gì
  đứng chết trân tại chỗ
  mắt mở trân trân
  (Khẩu ngữ) trơ ra, không biết xấu hổ
  mắng tới thế mà mặt vẫn trân ra
  trân trân ra cười

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X